Filtr Kombinovaný Sigma OF-02 CBRN A2B2E2K2SXP3 D R závit 40x1/7

 
 
Speciální ochranný filtr se zvýšeným záchytem bojových otravných látek.
Dostupnost Skladem - Prodejna
Můžeme doručit do
31.5.2024
Cena 663 Kč bez DPH
802 Kč / ks    
Kód produktu SIGMAOF02CBRN
Značka Sigma
Kategorie Speciální filtry
 

sigma_logo

KOMBINOVANÝ FILTR SIGMA OF-02 CBRN A2B2E2K2SXP3 D R 

TYP FILTRU

 • A hnědá organické plyny a páry s bodem varu › 65 ̊C /cyklohexan/
 • B Šedá anorganické plyny /kyanovodík,sirovodík,chlor/
 • E Žlutá oxid siřičitý, chlorovodík, kyselé plyny
 • K Zelená amoniak a organické aminy
 • SX Fialová Fosgen (COCl2), vstup. koncentrace 1000ppm, průtok 70 l/min
 • P3 bílá toxické a radioaktivní pevné a kapalné aerosoly, bakterie a viry max. průnik 0,05 %
 • D Podle EN 143 zkouška zanášení dolomitovým prachem
 • R Filtrační část proti částicím kombinovaného filtru je určena pro opakované použití.

Klasifikace a parametry typu kombinovaného filtru OF-02 CBRN jsou stanoveny podle norem ČSN EN 143, ČSN EN 14387+A1, ČSN EN 12941/A2 a ČSN EN 12942/A2. P

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Filtr splňuje požadavky norem:

 • ČSN EN 143:2001, Změna A1:2006 Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Filtry proti částicím. 
 • ČSN EN 14387:2004, + A1:2008 Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Protiplynové a kombinované filtry.
 • ČSN EN 12941:1999,Změna A1:2004, Změna A2:2009 Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k přilbě nebo ke kukle. 
 • ČSN EN 12942:1999, Změna A1:2003, Změna A2:2009 Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k masce, polomasce. 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Kombinovaný filtr typ A2B2E2K2SXP3 D R podle ČSN EN 14387+A1 v kombinaci s vhodnou maskou slouží k ochraně dýchacích orgánů uživatele proti rozpouštědlům, plynům a organickým parám s bodem varu vyšším než 65 oC, proti anorganickým plynům a parám, proti oxidu siřičitému, chlorovodíku a ostatním kyselým plynům, proti amoniaku a organickým aminům, proti fosgenu. Filtrační část P3 R odstraňuje z procházejícího vzduchu obtěžující škodlivé pevné a kapalné částice, biologicky pevné a kapalné aerosoly, radioaktivní aerosoly, prachy, bakterie a viry.

 

Filtr nechrání proti oxidu uhelnatému (CO), dusnatému (NO), dusnému (N2O) a uhličitému (CO2 ) !

Filtr nesmí být používán ve výbušném prostředí.

Filtr OF-02 CBRN má závitové připojení závit Rd 40x1/7" podle ČSN EN 148–1. Obal filtru je z plastu a zajišťuje dlouhodobou životnost a skladovatelnost.

Filtr přezkoušel a schválil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Oznámený subjekt 1024, Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1. 

 

Filtr Sigma CBRN OF-02

ZÁSADY PRO UŽÍVÁNÍ FILTRU

 • 1. Filtr skladujte v suchých větraných místnostech, v neporušeném originálním balení a spotřebujte do vyznačené doby, viz bod 10.
 • 2. Koncentrace kyslíku v okolní atmosféře musí být minimálně 17% obj.
 • 3. Věnujte pozornost volbě vhodného typu filtru a jeho závitu. Po otevření ochranného obalu nutno zkontrolovat: - neporušenost spodní a horní zátky filtru, zda označení závitu odpovídá závitu na masce, ke které má být připojen"
 • 4. Před použitím filtru k filtračnímu prostředku s pomocnou ventilací připojeného k přilbě, kukle, polomasce nebo masce odstraňte oba uzávěry - zátky na filtru. Našroubujte filtr na filtroventilační jednotku.
 • 5. Před použitím filtru s maskou odstraňte oba uzávěry – zátky na filtru. Našroubujte filtr do masky. Zkontrolujte těsnost závitového spojení ucpáním rukou vstupního otvoru filtru. Při nadechnutí nesmí u masky docházet k žádnému podsávání.
 • 6. Uživatel by měl znát typ škodliviny a její koncentraci. Dobu používání nelze předem stanovit vzhledem k řadě faktorů, které je ovlivňují. Patří k nim zejména druh a koncentrace škodlivin, vlhkost, teplota, průtok a plicní ventilace uživatele (pracovní intenzita). Příznakem nutnosti výměny filtru je zvýšení dýchacího odporu. Výměnu filtru je potřeba provést ihned, zjistí-li uživatel čichem změnu kvality vzduchu.
 • 7. Filtr proti nezapáchajícím plynům je nutné vyměnit vždy po každém použití.
 • 8. Filtr lze používat v rozmezí teplot – 30 ̊C až + 70 ̊C. Toto rozmezí teplot se používá při kondicionování, znamená to, že filtr tyto teploty vydrží a pak ještě funguje.
 • 9. Pro možnost opakovaného použití proti částicím vstup i výstup filtru znovu uzavřete zátkami, aby nedošlo ke znečištění nebo kontaminaci okolí. Následně filtr důkladně očistěte, vložte do původního obalu a uložte na bezpečné místo.
 • 10. Filtr nevyžaduje žádnou údržbu. Filtr je nutno chránit před mechanickým poškozením
 • 11. Značení na štítku filtru udává pomocí symbolů - piktogramy rozsah podmínek skladování a to relativní vlhkost 0-95 % RH, teploty od –10 ̊C do + 50 ̊C a konec záruční doby, (rok a měsíc, kdy končí záruka na filtr garantovaná výrobcem). Příklad : 2019 - 12
 • 12. Filtry je nutné skladovat za předepsaných podmínek, nesmí se skladovat s látkami, které by poškozovaly jeho obal a následně tělo filtru.
 • 13. Filtr, ani jeho obsah nesmí být používán k jiným účelům.

ZÁRUKA

Výrobce garantuje plné funkční vlastnosti filtru v neporušeném balení a při dodržení podmínek skladování. Při
nevhodném skladování může dojít ke snížení záchytných vlastností filtru, nebo k jeho nevratnému poškození.

OBLASTI POUŽITÍ

Armádní jednotky, policie, specielní záchranné týmy, hasičské sbory, pro většinu průmyslových aplikací, chemický, petrochemický, potravinářství, elektronický, fóliový a farmaceutický průmysl, slévárny, lakovny, nemocnice, laboratoře i zemědělství.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM – NEPOUŽITÝ FILTR

Pokyny k nakládání s odpadem v průběhu životního cyklu ochranného filtru OF-02 CBRN.

Nepoužitý ochranný filtr, kterému skončila životnost musí být likvidován v souladu s „pokyny" pro nakládání s odpadem, stanovenými právními předpisy a legislativou dané země. Filtr musí být předán oprávněné firmě provádějící odběr a likvidaci odpadu. Firma musí být uživatelem upozorněna na složení filtru a obsah aktivního uhlí s příměsí těžkých kovů.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM – POUŽITÝ FILTR

Pokyny k nakládání s odpadem v průběhu životního cyklu ochranného filtru OF-02 CBRN.

POZOR ! NEBEZPEČNÝ ODPAD !!! Použitý ochranný filtr musí být likvidován v souladu s „pokyny" pro nakládání s nebezpečným a toxickým odpadem, stanovenými právními předpisy a legislativou dané země. Použitý ochranný filtr není možné žádným způsobem regenerovat. Filtr musí být předán k zneškodnění oprávněné firmě, provádějící odběr a likvidaci nebezpečných a toxických odpadů. Oprávněné firmě musí uživatel pro likvidaci ochranného filtru poskytnout zejména tyto základní informace:

 • - upozornit na složení filtru a na obsah aktivního uhlí s příměsí těžkých kovů
 • - specifikovat kontaminaci filtru radioaktivními a toxickými plyny, páry, aerosoly, dále biologické, radioaktivní kapalné částice, aerosolů, prachů, virů, bakterií zjištěných v zamořeném prostředí
 • - specifikovat koncentraci a čas po který byl filtr nasazen v zamořeném prostředí

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: