Protichemický oděv OPCH-90 PO

 
 
Nedostupný, probíhá nahrazení novým modelemPlně hermetický přetlakový oděv pro použití s neseným dýchacím přístrojem
Dostupnost Nedostupné
Cena 32 352 Kč bez DPH
39 146 Kč / ks    
Kód produktu OPCH90POX
Značka Ecoprotect
Kategorie Protichemické obleky (PVC
 

Protichemický oděv OPCH-90 PO

OPCH 90 PO je plně hermetický (Gas-tight), přetlakový oděv, zabezpečující vysoký stupeň ochrany před životu nebezpečným prostředím, obsahujícím chemické látky neznámého složení v kapalné i plynné fázi včetně aerosolů. Je určen pro kompletaci s dýchacím přístrojem a maskou, nesenými pod oděvem.

Použití oděvu je směrováno pro:

  • Útvary požární ochrany a záchranáře při likvidaci havárií v průmyslu, zemědělství a v dopravě
  • Při likvidaci ekologických havárií, spojených s ohrožením života a životního prostředí
  • V jaderných elektrárnách při údržbě a opravách zařízení
  • U protichemické jednotky armády ČR

Oděv je střihově řešen jako jednodílná kombinéza s kapucí, v níž je zabudován panoramatický zorník. Konstrukční řešení umožňuje použití různých typů dýchacích přístrojů uvnitř kombinézy, která je uzavírána podélně zabudovaným plynotěsným zdrhovadlem. Nohavice kombinézy jsou opatřeny vnější manžetou pro přetažení přes ochranné holínky a v chodidlové části jsou uzavřeny. Pětiprsté ochranné rukavice anatomického tvaru se nasazují na podvlékací textilní rukavice a s rukávem jsou hermeticky spojeny rozebíratelným způsobem. Únosnou hodnotu přetlaku uvnitř oděvu zajišťují dva výdechové ventily. OPCH 90 PO lze oblékat na běžnou výstroj s přilbou. Pro vymezení výškových rozdílů uživatelů je uvnitř kombinézy zabudována pružná šle.

Součástí ochranného kompletu je transportní brašna, malá opravárenská souprava, balíček s mastkem pro ošetření materiálu kombinézy a mazací tyčinkou pro zdrhovadlo, ramínko a návod na použití s tabulkou odolnosti proti vybrané škále chemikálií a evidenční kartou.

Odpovídá požadavkům dle norem ČSN EN 340, 464, 465 a 466. Na výrobek byl vydán certifikát typu č. 235/T - 250/1999. Recertifikace 21.7.2003, kontrola při použití ES systému řízení jakosti výrobku č. 235/ZK-029/2004.

Velikost oděvu, holínek a rukavic je upřesněna po objednání.

opch90

 

 

Odolnost proti chemikáliím 

  CHEMIKÁLIE třída odolnosti
dle ČSN EN 465,6
odolnost v min.
ODĚV
odolnost v min.
RUKAVICE
A. KYSELINY chlorovodíková 5 350 350
fluorovodíková 5 350 350
sírová 4 200 150
dusičná 3 100 100
fosforečná 5 350 450
octová 5 350 450
mravenčí 5 350 450
chlorsulfonová 3 100 100
nitrační směs 3 100 100
olejum 4 200 150
B. HYDROXYDY
       (50%)
sodný 5 420 420
draselný 5 420 420
amonný (čpavek) 5 420 420
vápenný (haš.vápno) 5 420 420
C. AMINY trietylamin 1 24 24
dibutlamin 1 14 30
benzylamin 3 80 80
cyklohexylamin 4 200 150
monoethanolamin 5 350 350
diethanolamin 5 350 400
D. ALKOHOLY,
    ALDEHYDY
metylnatý 5 480 480
ethylnatý 5 480 480
2-etylbutanol 3 120 150
formaldehyd 4 230 230
E. ORGANICKÁ
    ROZPOUŠTĚDLA
toluen 1 15 15
n-oktan 1 21 21
perchlorethylen 1 20 20
dichlorethan 2 60 60
methylacetát 4 240 240
F. PLYNY, PÁRY chlor 5 420 420
chlor kapalný 1 15 15
fluor 5 420 420
chlorovodík 5 420 420
fluorovodík 5 420 420
oxyd siřičitý 5 420 420
oxyd sírový 4 230 230
vinylidenchlorid 4 230 230
kyanovodík 5 350 350
fosgen 5 350 350
organofosfáty 5 350 350
G. ALKALICKÉ
    KOVY,
    PEVNÉ LÁTKY AJ.
lithium 5 420 420
sodík 5 420 420
draslík 5 420 420
brom 2 60 60
kresol 5 350 350
peroxydy 5 350 350
org. halogensulfidy 4 230 230

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: